ACCESS BARS

er en metode hvor man holder lett på 32 forskjellige punkter på hodet. Dette kan stimulere til en positiv endring i hjernen og defragmentere de elektromagnetiske komponentene, som stress, negative tanker og følelser. Denne skånsomme teknikken arbeider med å frigjøre både fysiske og mentale blokkeringer som er lagret i kroppen. Kan også føre til større velvære i alle områder av livet.

En behandling kan berøre:
- Tanker, overbevisninger og ideer
- Betraktninger om penger
- Betraktninger om hva makt og kraft er, og brukes av disse
- Kontroll og det du tror du oppnår ved å ha kontroll
- Kreativitet
- Oppfattelsen om hva som kreves for å kunne skape
- Tankene om å bli eldre, hva dette innebærer
- Håp og drømmer
- Form og struktur, tid og rom, hva du bygger virkeligheten din på
- Oppmerksomhet
- Tristhet og glede
- Helbredelse
- Kropp og seksualitet
- Vennlighet, takknemlighet, fred og ro
- Kommunikasjon
- Reaktivering og gjenskapelse
- Manifestering
- Åpne lukkede dører
- Større mental klarhet
- Motivasjon
- Mer glede og lykke
- Dypere avslapning
- Motvirke søvnløshet
- Stress og overvelde
- Migrene

"I verste fall føles det som en massasje, i beste fall forandres livet"

Du kan lese mer på www.accessconsciousness.com