2. mai, 2016

Lover og regler

For noen uker siden fikk jeg en mail fra NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen kompelmentær og alternativ medisin) med spørsmål om jeg kunne bli med på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen var en del av et forskningsprosjekt med formål å redusere risiko og bedre sikkerheten for kreftpasienter som også bruker alternativ behandling.
Dette var jo interressant - og artig å få være med, tenkte jeg.

Men så begynte jeg å se på spørsmålene, og ble skuffet.
Blant annet var det spørsmål om min oppfatning rundt egen evne til å oppdage kreft hos mine klienter.
Vi har fått en lov som heter Lov om alternativ behandling ved sykdom (gjeldende fra 01.01.2004), og andre lover, som bl.a. sier at alternative behandlere ikke har lov til å stille diagnoser eller tvile på diagnoser som er satt av Helsevesenet. Jeg har heller ikke lov til å behandle alvorlige sykdommer, som f.eks. kreft. Så hva er hensikten med å stille et slikt spørsmål i en spørreundersøkelse? Er undersøkelsen en "bakvei" for å finne ut om alternative behandlere følger loven?
Og svaralternativene ga ikke rom få å krysse av at dette gjør man ikke fordi loven er slik.
Videre var det mange spørsmål jeg syntes var greie, men flere ganger var ikke svaralternativene innenfor hva jeg hadde lyst til å svare - og å svare noe annet, som ikke ble riktig for meg, følte jeg ikke for å gjøre. Så jeg sendte ikke inn svar, men skrev istedet en mail til dem og forklarte hvorfor jeg ikke ble med.

Loven om alternativ behandling og flere andre lover er ganske begrensende for alterantive behandlere. Vi har ikke lov til å behandle en rekke alvorlige sykdommer, men vi kan behandle f.eks. immunforsvaret og bivirkninger av medisin. 
Var på et foredrag for over 1 år siden med Andre Kirsebom som er leder av Norsk spiritualist forening, som har et healerforbund hvor jeg er medlem. De hadde satt seg inn i lover og regler skjønte jeg, og ut fra dette laget et skjema som healere kan gi til klientene sine, som igjen tar med skjemaet til behandlende lege for underskrft og retur til healeren = aksept for at man behandler selve sykdommen også. Hvis behandlende lege og pasienten blir enige.
Samtidig som jeg vet at jeg ikke kan styre energien og hva den brukes til. Jeg er bare et mellomledd som overfører engerien, og så er det opp til mottakeren hvordan vedkommende vil bruke energien. Så jeg kan ikke hindre den som ligger på benken i å bruke energien direkte på de sykdommene loven sier jeg ikke kan behandle. Men uansett skriver vi på klientskjemaet om at vi er enige om hva som skal behandles, og det er også intensjonen min underveis i behandlingen. Så får jeg bare håpe at dersom  for eksempel immunforsvaret blir så styrket at det klarer å gjøre noe med sykdommen, at jeg har mitt på det tørre, likvel.  

Videre står det: "Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art".
Personer fra Det norske healerforbundet  har lest gjennom alle brosjyrene mine og jeg fikk dem godkjent uten krav om endringer. Så jeg gjør som jeg har lov til: Forteller om hva en healingbehandling KAN gi av resultater, uten å love noe som helt, og uten å si noe om oppnådde resultater. 
Hvilket betyr at jeg må bli flinkere til å få klientene mine til å skrive i gjesteboken her på hjemmesiden min. Ikke for å utlevere seg selv, men for at andre kan få en forståelse for at healing faktisk kan hjelpe på forskjellige sykdommer/tilstander.

Jeg skjønner at man trenger lover og regler, for i alle yrkesgrupper finnes det personer som ikke har en sunn yrkesstolthet og ikke gjør  det de skal, eller lover for mye.... men det blir jo litt rart i forhold til at f.eks. tannleger kan si at de gir folk friske tenner, mens jeg ikke kan si hva mine klienter har oppnådd.

Men jeg kan kanskje trygt fortelle at jeg har fått mange gode klemmer fra fornøyde klienter, og at flere har kommet på døra med blomst i etterkant av behandling(er).

Vennlig hilsen Torill
 

Nyeste kommentarer

17.10 | 11:44

Spennende! jeg visst svært lite om syngeboller før jeg leste dette. Flott, opplysende og spennede side

19.12 | 14:02

Disse kortene er spennende og gir et innblikk i hva jeg skal være oppmerksom og bevisst på, og hva året kan bringe, morsom .Torill er veldig flink til å tolke og fortelle om kortenes betydning.

04.12 | 14:48

Jeg traff min tidligere arbeids kollega Grete på legekontor i forrige uke... Tror det var en mening bak hennes info om deg...og meningen jeg skal til deg da du stadig dukker opp i mitt hode....

Del denne siden