Ifølge WHO sin globale strategiplan for 2014 - 2023 er komlementære tilbud i tillegg til skolemedisinen en menneskerett. 


WHO bruker begrepet "Tradisjonell medisin", fordi disse behandlingsformene fantes lenge før det Helsevesenet vi har i dag. Healing er en behandlingsform som har eksistert og blitt brukt i flere tusen år. 


Dagens Helsevesen har ikke nok kapasitet. Det er lange ventelister, ofte 4 - 6 måneder for å komme inn til en konsultasjon hos lege, og deretter kan ventetiden være lang før man kommer inn i et behandlingsopplegg (Jeg jobber deltid som sekretær på et rehabiliteringssykehus og ser dette i arbeidshverdagen min). Mange orker ikke å stå på ventelister og oppsøker tradisjonelle behandlingsformer, ofte med stor fortvilelse over egen situasjon.


Jeg har erfart at ansatte i Helsevesenet ikke kan nok om "alternative behandlingsformer", bl.a. blir det sagt at disse ikke må brukes samtidig som man får behandling i Helsevesenet, fordi "alternativ behandling kan motvirke behandling gitt av Helsevesenet".  Dette er ikke mulig med healing, da energien stimulerer kroppens evne til selvhelbredelse og kan være til god hjelp i prosessen med å bli frisk . 


Jeg har et stort ønske om samarbeid mellom tradisjonelle behandlingsformer og Helsevesenet. Når kroppens evne til selvhelbredelse styrkes kan bl.a tiden fra operasjon til utskrivelse reduseres og gi plass til flere pasienter. Mulighetene er mange og det krever åpenhet, velvilje, samarbeid og respekt for hverandres forskjellige innfallsvinkler, selv om man ikke forstår hvordan f.eks. healing fungerer. 


Når man ser på Loven om alternativ behandling av sykdom m.v., kan man ikke si at Norge følger oppfordringen fra WHO, heller tvert imot. 
Dessverre - for de som tilbyr "alternativ behandling" har ikke lov til å fortelle at behandlingen virker eller fortelle om resultatene de har hatt. De har heller ikke lov til å ha positive tilbakemeldinger fra klienter på hjemmesiden eller som innlegg på Facebook eller andre steder i media. Heldigvis fungerer "jungeltelegrafen", folk som er fornøyd med behandlingen de har fått forteller om det til andre og deler av sine erfaringer. 
Kopiert fra behandler.no:

Etterspørselen er stor. Verdens helseorganisasjon mener komplementære tilbud til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014-2023.

Tradisjonell og komplementær behandling er fremdeles undervurdert i områder av helsevesenet, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet, ifølge rapporten«WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»


Ny strategi for helsetilbud
Flere steder er alternative behandlingsmetoder selve bærebjelken i helsetilbudet, eller det fungerer som et supplement til konvensjonell medisin; komplementær medisin. Nå slår WHO et slag for et bedre tilgjengelig og integrert helsetilbud blant de 129 deltagende medlemslandene.


– Både pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternative behandlingsmetoder, hevder WHO.

WHO bruker begrepet«Traditional Medicine», tradisjonell medisin. I dette inngår metoder som i Norge gjerne kalles komplementær behandling, alternativ behandling, alternativ medisin, integrert medisin og sorterer under Lov om alternativ behandling.

Metoder som akupunktur, homeopati, soneterapi, healing, aromaterapi, massasje, ayurveda, urtemedisin, og osteopati inngår.


Du kan lese mer på:  

https://behandler.no/forskning/who-komplementaer-og-alternativ-behandling-ma-bli-tilgjengelig-for-alle/

(tips: kopier lenken)