3. okt, 2017

LOVER, REGLER, MARKEDSFØRING OG FORBRUKEROMBUDET

I september fikk jeg mail fra både Det norske Healerforbundet (DNH) og
Norsk Spiritualist Forenings Healerforbund (NSFH) med informasjon om at Forbrukerombudet i løpet av høsten vil gjennomføre tilsyn vedrørende alternative utøveres markedsføring. Med oppfordring til medlemmene om å sjekke egne hjemmesider, brosjyrer m.m.
Forbrukerombudet hadde satt opp liste over ord man ikke kan bruke i markedsføringen:
Virkning – Effekt – Helbreder – Kurerer – Fjerner – Behandler – Blir frisk – Gode resultater – Uskadeliggjør – Bekjemper – Forebygger – Motvirker – og ord med tilsvarende meningsinnhold.

Loven om alternativ behandling (ikrafttredelse 01.01.2004) regulerer allerede mye - jeg har kopiert noe av den:
"Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege, og pasienten har samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første og andre ledd. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helse- og omsorgstjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-4, 4-5, 4-7 og 4-81 gjelder tilsvarende så langt de passer."

Og videre: "Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art".

Straff: "Bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Ved særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes.
Det fritar ikke for straff etter første og andre ledd at vedkommende ikke forsto eller burde ha forstått faren eller sykdommens art".

Med denne loven er allerede mulighetene til å markedsføre seg ganske begrenset. Bl.a. innebærer det at jeg ikke har lov til å fortelle om resultatene av behandlingene jeg gir.
Derfor har jeg opprettet gjestebok på hjemmesiden min, slik at klientene mine kan fortelle om sine erfaringer etter behandlinger hos meg. Men mange vegrer seg, for de ønsker ikke å gå ut offentlig med at de har tatt en healing-behandling, og det har jeg forståelse for. Det skal selvfølgelig føles greit å skrive noen ord, dersom man gjør det.

Jeg skjønner at Forbrukerombudet reagerer, etter alle avisoppslagene hvor dødssyke personer forteller at de blir nedringt av "alternative utøvere" som tilbyr rådyre behandlinger og lover gull og grønne skoger. Ikke en gang Helsevesenet kan garantere verken forløp eller resultat av alle behandlingene de gir (her snakker jeg av egen erfaring: jeg har selv 2 kroniske sykdommer som Helsevesenet bare kunne symptombehandle, måtte utenfor Helsevesenet for å få hjelpen jeg trengte, slik at jeg i dag ikke plages av disse sykdommene og har kontroll på dem).
Det er virkelig "fy på lanken" å drive oppsøkende virksomhet. Det er ikke lov! Og det er jeg helt enig i! Markedsføringen går ut på å gjøre kjent at jeg finnes og hva jeg tilbyr, men det skal være klientenes eget valg å ta kontakt med meg.

Jeg skjønner at Forbrukerombudet ønsker å komme useriøse aktører til livs, og det er jeg helt enig i. Ingen bransje er tjent med useriøse aktører som tramper på klienter som allerede "ligger nede".
Men jeg skjønner ikke hvorfor alternativ-bransjen skal tas ekstra hardt. Det finnes useriøse elementer i alle yrkesgrupper, også innen Helsevesenet, regnskap, advokater, rørleggere, snekkere osv. Disse hører vi ikke så mye om, verken i media eller at Forbrukerombudet sjekker dem.

Jeg er veldig glad for at jeg er medlem av 2 store organisasjoner som tar lover og regler seriøst, som veileder og hjelper medlemmene sine, og som arbeider for at healing belyses på en god og positiv måte for publikum og styrende instanser. NSFH har også brukt advokater for å få hjelp til å sette opp et lovlig klientskjema/samtykkeskjema som vi medlemmene kan bruke: Klienten tar det med til sin behandlende lege som signerer og stempler skjemaet = legen samtykker i at healing kan benyttes VED SIDEN AV/I TILLEGG TIL behandlingen som Helsevesenet gir. Og tar med skjemaet tilbake til meg.

Jeg håper fortsatt på at flest mulig healere melder seg inn i en av foreningene, går kursene som anbefales for å bli "godkjent healer" (disse kursene har retningslinjer for klientbehandling, etikk og moral, lover og regler m.m.), slik at man kan stå på listene for godkjente healere som begges hjemmesider har. Og en annen fordel er at man kan registrere seg i Brønnøysundregisteret og få moms-fritak, og da kan ha lavere priser ut til klientene.

Jeg har vært aktiv healer i ca 18 år og kommer til å fortsette med det, for det gir meg mye glede og mening. Og så håper jeg – med tiden – at leirene, Helsevesenet på ene siden, healere på den andre siden, etter hvert kan nærme seg hverandre, slik intensjonen var da Loven om alternativ behandling kom i 2004. Dessverre ser det ut til at det har gått motsatt vei, men jeg håper og tror at samarbeid, respekt og forståelse vil være nøkkelord for fremtiden.  

Vennlig hilsen Torill

Nyeste kommentarer

17.10 | 11:44

Spennende! jeg visst svært lite om syngeboller før jeg leste dette. Flott, opplysende og spennede side

19.12 | 14:02

Disse kortene er spennende og gir et innblikk i hva jeg skal være oppmerksom og bevisst på, og hva året kan bringe, morsom .Torill er veldig flink til å tolke og fortelle om kortenes betydning.

04.12 | 14:48

Jeg traff min tidligere arbeids kollega Grete på legekontor i forrige uke... Tror det var en mening bak hennes info om deg...og meningen jeg skal til deg da du stadig dukker opp i mitt hode....

Del denne siden